Szczególna forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

 

Podstawa prawna:

    - ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami)

    - ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późniejszymi zmianami)

    - statut MBP