W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała kwotę 39700 zł.
 
 
W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała kwotę 39700 zł., za którą zakupiono 1905 egz. nowości wydawniczych.
 

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.