OGŁOSZENIE

 

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na dostawę książek

w roku 2011 do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

W wyniku przetargu została wybrana oferta:

Hurtowy Dom Książki "Zachęta" - Benedykt Gadaszewski
40-773 Katowice, ul. Panewnicka 329/58