MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACH


DYREKTOR MBP - Aleksandra Zawalska-Hawel
Główna Księgowa - Dominika Baranowicz
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Osobowych - Kierownik - Danuta Rapacz
Sieć Biblioteczna - Kierownik - Mirosława Gerc
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - Kierownik - Małgorzata Chmielewska
Instruktor Metodyczny
Zespół ds. Marketingu i Projektów
Informatyk - Rafał Skoneczny