W ramach Programu  Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała kwotę 30 600 PLN.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.