Nowe książki z programu "Literatura i czytelnictwo"

obrazek

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem "Literatura i czytelnictwo" priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" kwotę 13000 złotych na zakup nowości wydawniczych w roku 2009.
Z otrzymanej kwoty udało się zakupić 594 woluminów książek dla wszystkich placówek MBP w mieście.
Więcej o programie "Literatura i czytelnictwo" na stronie internetowej http://www.mk.gov.pl