W ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Promocja Czytelnictwa. Priorytet I: Rozwój księgozbiorów bibliotek”
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała kwotę 35 520 PLN,
za którą zakupiono 1732 egz. książek.

Zadanie zrealizowano w ramach ProgramuOperacyjnego Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa”ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.