W ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Promocja Czytelnictwa. Priorytet I: Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała kwotę 37 000 PLN,

za którą zakupiono 1949 egz. książek.

 

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.