W ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury

„Promocja Czytelnictwa. Priorytet 1: Rozwój bibliotek oraz poprawa

jakości i dostępności zbiorów” w 2005r. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

otrzymała kwotę 39 700 PLN, za którą zakupiono 1827 egz. książek.